Terapia Manualna

Terapia manualna jest jednym z działów medycyny. Zajmuje się badaniem i leczeniem czynnościowych zaburzeń w układzie motorycznym

Terapia manualna jest metodą pracy opierającą się na szczegółowym badaniu pacjenta, diagnozie, a następnie leczeniu manualnym. Postępowanie dotyczy pracy ze wszystkimi stawami, strukturami torebkowymi, więzadłami i mięśniami.

Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) terapia manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”, które są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapia manualna wykorzystywana jest w różnych specjalnościach lekarskich, między innymi w neurologii, ortopedii, rehabilitacji i reumatologii a wykonywana jest przez wysoce wykwalifikowanego terapeutę.

Pierwszym etapem terapii manualnej jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu i wnikliwego badania pacjenta, obejmującego oglądanie, palpację, a także testy mięśniowe, ocenę ruchomości i gry stawowej oraz badania dodatkowe takie jak np. rtg, w celu ustalenia charakteru problemu. Dzięki specjalistycznym testom terapeuta jest w stanie ocenić czy przyczyną dolegliwości jest nadmiernie napięty mięsień, zmieniony chorobowo staw czy ucisk nerwu. Podczas wykonywania zabiegu pacjent powinien zgłaszać wszelkie odczucia dyskomfortu i bólu. W celu utrwalenia pozytywnych skutków terapii manualnej stosuje się dodatkowe działania usprawniające (kinezyterapię, taping medyczny, fizykoterapię i inne).

Terapię manualną zaleca się najczęściej w następujących zaburzeniach czynności narządu ruchu:

  • zmniejszenie/ograniczenie zakresu ruchu (np. na tle zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych lub urazowych)
  • tzw. zablokowanie stawowe związane z dolegliwościami bólowymi w trakcie ruchu lub/i w spoczynku oraz zmienionym oporem stawowo-tkankowym pod koniec zakresu ruchu
  • w stanach nieprawidłowego „ustawienia” stawu, i zapobieganiu jego niewłaściwego ułożenia
  • w dysfunkcjach mięśniowych i powięziowych
  • w zaburzeniach postawy ciała

Przeciwskazaniem do terapii manualnej są między innymi zaawansowana osteoporoza, problemy z krzepliwością krwi, silny ból uniemożliwiający przeprowadzenia badania, ból związany z nowotworem czy też z procesem zapalnym z fazie ostrej, a także poważne zaburzenia narządów wewnętrznych oraz ciąża.

W naszym gabinecie stosujemy wiele technik wpływających na zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie ruchomości stawów, a także poprawę komfortu życia.

Terapia punktów spustowych

Punkty spustowe to niewielkie, nadwrażliwe obszary występujące w obrębie brzuśca lub powięzi mięśniowej. Są to miejsca, których podrażnienie powoduje ból o charakterze promieniującym lub rzutowanym. Powstają często z powodu przeciążeń lub złych nawyków, utrwalanych każdego dnia.
Metoda ta wykorzystuje różne formy ucisku i ruchu w miejscach wrażliwych tkanki mięśniowej, co ma na celu uwolnienie się od bólu i poprawę zaburzonych wzorców ruchowych.

Techniki energizacji mięśni

To zbiór metod mających swoje pochodzenie w ortopedii, fizjoterapii oraz chiropraktyce, wykorzystujących wysiłek pacjenta na różne sposoby, w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Terapia ta może być zastosowana zarówno u chorych w stanach ostrych jak i przewlekłych.

Rozluźnianie mięśniowo powięziowe.

Zaburzenia w obrębie powięzi mogą powodować powstawanie nieprawidłowych napięć, które pociągają struktury kostne w nieodpowiednich kierunkach doprowadzając do kompresji w stawach, a co za tym idzie powodując ból i dysfunkcje.
Mięśniowo- powięziowe rozluźnianie to jedna z najnowszych i najlepszych metod terapeutycznych w medycynie manualnej. Koncentruje się na pracy z systemem mięśniowo- powięziowym a także poprawia wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich, szczególnie powięzi. Jej głównym celem jest osiągnięcie symetrycznego, bez bólowego zakresu ruchu w systemie mięśniowo-szkieletowym.

Medical Flossing

Technika flossingu to specjalna technika bandażowania, która skutecznie wpływa na szybką poprawę  problemów związanych z ograniczeniem zakresu ruchu jak również tych, związanych z bólem odczuwanym podczas ruchu. Technika przeznaczona jest dla pacjentów zarówno w ostrych jak i chronicznych stanach urazowych wraz z występującym ograniczeniem zakresu ruchu.

Manualne techniki leczenia dyskopatii w stanie ostrym

Jest to zespół technik manualnych oddziałowujących terapeutycznie bezpośrednio na uszkodzoną strukturę krążka miażdżystego, a także pośrednio zmniejszających skutki ucisku szeregu struktur na nerw rdzeniowy. Terapia skupia się na znalezieniu bezbolesnej pozycji ułożeniowej, mającej na celu zmniejszenie ucisku jądra miażdżystego na nerw rdzeniowy oraz pracy w tej pozycji w celu zwiększenia niebolesnych zakresu ruchów kręgosłupa.

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping – polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie sensoryczne. Aplikacje kinesiology tapingu pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból i nienaturalne odczucia skóry, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje powierzchni stawowych, korygują ułożenia powięzi i skóry oraz poprawiają mikrokrążenie.