Terapia Indywidualna NDT- Bobath

Koncepcja terapeutyczna, opierająca się na wiedzy neurofizjologicznej, znana na całym świecie. Usprawnianie według tej koncepcji, stosowanej z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt- potrzebujących stymulacji rozwoju psycho-ruchowego, dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, oraz ma pomagać we wszechstronnym rozwoju dziecka w taki sposób, by w przyszłości mogło być na tyle niezależne w życiu i na tyle wykorzystywać swój potencjał oraz możliwości, na ile pozwalają istniejące dysfunkcje Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Jedną z zasad usprawniania jest wpływanie na napięcie mięśni, poprzez zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie napięcia obniżonego, dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia a także wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu rękoma fizjoterapeuty jak najbardziej zbliżonego do prawidłowego z punktów kontroli ruchu ( punktów kluczowych), którymi są : głowa, obręcz barkowa i miednica. Zdobyte umiejętności motoryczne są wykorzystywane i utrwalane w codziennych czynnościach. W Metodzie NDT-Bobath podczas ćwiczeń używa się różnorodnych klinów, wałków, piłek.

W podejściu NDT-Bobath uwzględnia się fakt, że plastyczność mózgu, mimo że najintensywniejsza jest we wczesnym okresie rozwoju, to występuje okresowo z większą i mniejszą dynamiką , w ciągu całego życia. Stwarza to podstawy i tłumaczy skuteczność tej terapii.

W każdym spotkaniu mogą brać udział rodzice albo opiekunowie dziecka. Odpowiednio przeszkoleni, są w stanie kontynuować wytyczne stosowane podczas rehabilitacji metodą NDT- Bobath w warunkach domowych, w trakcie karmienia dziecka, noszenia go, pielęgnacji czy zabawy.

W terapii niemowląt bardzo ważną część stanowi prawidłowa pielęgnacja. Podczas wizyty u fizjoterapeuty rodzice dostają instruktaż dotyczący sposobów podnoszenia, noszenia, przewijania, ubierania itp. Regularnie powtarzane czynności pozwalają na dostarczanie dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych wielokrotnie w ciągu dnia.