Metoda FITS

Diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Metody FITS

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

 • Do dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną skoliozą oraz z wadami postawy:
 • wady kolan i stóp (koślawość, szpotawość)
 • wady klatki piersiowej
 • inne wady postawy
 • Do rodziców zainteresowanych instruktażem w zakresie korekty wad postawy i skolioz

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) jest jedną z nielicznych metod rekomendowanych przez Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Autorami metody FITS są dr n. med. Marianna Białek oraz fizjoterapeuta, osteopata mgr. Andrzej M’hango. Ich koncepcja ukształtowała się w 2004 r. i od tamtego czasu wykorzystywana jest u dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna.

FITS jest systemem który bazuje na technikach wielu metod fizjoterapeutycznych, które okazały się być przydatnymi w terapii skolioz oraz wad postawy, powstałym w toku wieloletniej praktyki dr Białek i mgr. M’hango. Autorzy koncepcji, zaadaptowali różne sposoby działania i dostosowali je do pracy z dziećmi.

Kluczowe aspekty metody FITS:

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • wnikliwe badanie biernego i czynnego ruchu korekcyjnego, badanie kliniczne pacjenta, poprzedzone dokładnym wywiadem, analiza zdjęcia RTG,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni takich jak poizometryczna relaksacja mięśni (PIR), Metody likwidowania punktów spustowych
 • budowanie prawidłowych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie
 • nastawienie na edukowanie dzieci i rodziców,
 • program ćwiczeń indywidualizowany w zależności od skutków i rodzaju występującej skoliozy; wady postawy
 • ćwiczenia we wzorcach korekcyjnych z użyciem taśmy Thera-Band
 • Wykorzystanie specyficznych rodzajów treningu m.in. tzw. Trening krótkiej stopy; trening kontroli sensomotorycznej

Należy pamiętać, że układ ruchu człowieka, to złożony łańcuch kinematyczny, którego poszczególne segmenty, wpływają na siebie wzajemnie. Można się dlatego spodziewać, że zmiany położenia lub funkcji w obrębie kręgosłupa, miednicy lub kończyn dolnych, będą wywoływać wzajemne reakcje. Aby rozpoznać te zależności, wymagane jest od fizjoterapeuty, spojrzenie na układ ruchu, nie przez pryzmat koncepcji pojedynczego mięśnia czy stawu, ale zespołu powiązanych biomechanicznie elementów. Umiejętność trafnego rozpoznania istniejących powiązań i dobór na ich podstawie odpowiedniego postępowania terapeutycznego, jest podstawą funkcjonalnej fizjoterapii.