Inne Metody Wspomagające terapię

Inne metody wspomagające terapie, stosowane w postępowaniu z wadami postawy, w zaburzeniach neurologicznych, ortopedycznych, bólowych:

Kiesiology Taping

Kinesiology Taping polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony lekami) i w zależności od sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorodne oddziaływanie. Kinesiology Taping można stosować już u niemowląt. Bardzo dobre wyniki daje np. w leczeniu kręczu szyi, asymetrii ułożeniowej, porażeniu splotu ramiennego czy obniżonym napięciu posturalnym. Szerokie zastosowanie ma również w korekcji wad postawy czy zaburzeniach nerwowo-mięśniowych.

Rozluźnianie Mięśniowo-Powięziowe

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe to specjalistyczne podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wielu zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym. Terapia nakierowana jest na tkanki miękkie, w szczególności powięzi okrywające mięśnie, organy i całe ciało. Użyteczne narzędzie także w pracy z niemowlętami.

MTG ( Masaż Tkanek Głębokich)

Podstawowym celem tego masażu jest zmiana struktury tkanek miękkich co wpływa na zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy, większej giętkości i płynności ruchu.
Wszystkie ruchy wykonuje się z wielką precyzją a dodatkowo bardzo wolno, siła nacisku aplikowana jest dla każdego podopiecznego indywidualnie – dobrana do siły napięcia tkanek.

Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
Terapia punktów spustowych jest techniką która wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów w różnych kierunkach we wrażliwych miejscach w tkance mięśniowej. Celem terapii jest poprawa zaburzonych wzorców ruchowych.

Indywidualna Gimnastyka Korekcyjna

Obecnie wady postawy u dzieci stanowią poważny problem, który urasta do rangi choroby cywilizacyjnej. Siedzący tryb życia, a co za tym idzie niedobór ruchu, masowe zwalnianie dzieci z zajęć WF, niska świadomość kultury zdrowotnej nie wspomagają prawidłowego rozwoju dzieci a raczej pogarszają jakość ich życia w przyszłości. Osłabienie siły mięśniowej, obniżenie ogólnej sprawności oraz wydolności młodego organizmu mogą powodować zaburzenia postawy ciała, które nie poddane korekcji pogłębiają się coraz bardziej i utrwalają.

Okres przedszkolny i szkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci i młodzieży jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co również może skutkować powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy być szczególnie wyczulonym na objawy wskazujące na możliwe nieprawidłowości:

 • głowa wysunięta do przodu,
 • „garbienie się”,
 • Wysunięte i zaokrąglone do przodu barki, zapadnięta klatka piersiowa,
 • asymetria ustawienia barków
 • nierówne ustawienie łopatek i ich odstawanie,
 • nierówne wcięcie w talii,
 • Nierówność kończyn dolnych
 • koślawość kolan i stóp,
 • Ustawianie stóp do środka
 • Chodzenie na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie stóp lub na palcach
 • przy skłonie w przód widoczne nierówne plecy (garb żebrowy),
 • nieprawidłowy chód
 • duża męczliwość

Gimnastyka indywidualna prowadzona jest oparciu o dokładne badanie postawy, celem wykrycia ewentualnych asymetrii, zniekształceń w obrębie kręgosłupa, kończyn dolnych i stóp. Następnie ustalany jest indywidualny program ćwiczeń do konkretnego typu wady.

Cele gimnastyki korekcyjnej:

 • Rozciąganie skróconych mięśni do symetrii a wzmacnianie mięśni osłabionych
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
 • podniesienie ogólnej sprawności, siły mięśniowej i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia
 • kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
 • zwiększenie świadomości ciała ( czucie głębokie, zachowanie się części ciała w przestrzeni)

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do dzieci:

 • Z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie , plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe)
 • Z wadami kończyn dolnych (stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa, koślawość kolan, szpotawość kolan)
 • Z wadami klatki piersiowej ( klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza)