Diagnostyka

Każda terapia powinna być poprzedzona dokładną diagnostyką oraz oceną ogólną zdrowia pacjenta. Dopiero w oparciu o te badania dokonuje się wyboru odpowiedniej metody i programu rehabilitacji, od których z kolei zależy powrót do zdrowia pacjenta. Profesjonalna diagnostyka fizjoterapeutyczna obejmuje: wywiad, badania podmiotowe oraz badania uzupełniające ( np. USG, RTG ).

Konsultacja fizjoterapeutyczna – 40
Konsultacja przy prowadzonej terapii – GRATIS